درباره ما

با توجه به تغییرات روز افزون، آموزش به عنوان یکی از ابزارهای تامین انطباق پذیری نیروی انسانی به شمار می آید. آموزش و بهسازی منابع انسانی باعث بینش، بصیرت عمیق، دانش، معرفت بالاتر و مهارت بیشتر سرمایه های انسانی باعث بینش،بصیرت عمیق تر،دانش،معرفت بالاتر و مهارت بیشتر سرمایه های انسانی برای اجرای وظایف محوله می شود و در نتیجه موجب نیل به اهداف سازمان با کارایی بهتر و بیشتر می گردد. مرکز دانش افروزان (دانش گستر ) مفتخر است اعلام نماید، در راستای تحقق ماموریت خود که توسعه سرمایه های انسانی بخش بازرگانی،صنعتی و اداری کشور از طریق ارتقای سطح مهارت های کاربردی و مشاوره در زمینه های تخصصی می باشد را از طریق دپارتمان های تخصصی آموزش، مشاوره، تحقیق و توسعه بین الملل، توسعه پژوهش ملی با اجرای دوره ها، کارگاه ها و سمینارهای تخصصی و حرفه ای، آزاد، درون سازمانی، بلند مدت و کوتاه مدت در زمینه های بازرگانی و تجارت، بازاریابی و فروش، لجستیک و مدیریت زنجیره ی تامین، فن آوری اطلاعات و تجارت الکترونیک، مدیریت و سیستم، اقتصاد و مالی، اداری و سازمانی حقوق تجارت، دوره های ویژه ی نمایشگاه، تبلیغات و اطلاع رسانی، انجام طرح ها و پروژه های ملی و بین المللی، مشاور در انجام طرح های دولتی و زبان را ارایه نماید

دفتر منطقه آزاد اروند

دفتر فارس

دفتر اصفهان

دیدگاه ارزشمند شما، چراغ راه ماست

دانش افروزان در شبکه های اجتماعی