فرم درخواست ارسال گواهینامه

با توجه به شیوع کرونا و عدم امکان مراجعه حضوری جهت دریافت گواهینامه فراگیران گرامی، جهت دریافت گواهینامه از طریق تیپاکس (به صورت پس کرایه) لطفاً فرم زیر را تکمیل نمایید، تکمیل فرم به منزله موافقت در خصوص ارسال گواهینامه از طریق تیپاکس به صورت پس کرایه از سوی فراگیران گرامی می باشد.

  • اگر در دوره های بیشتری شرکت داشت اید عنوان دوره با تاریخ های برگزاری را در این قسمت وارد نمایید